Fritz Industries

Show Akvaryum olarak çalışmaktan gurur duyduğumuz bir firma olan Fritz Industries Amerika Birleşik Devletleri’nde esas olarak kimyasal, enzim ve biyolojik arıtma konusunda uzman. 1956 yılından bu yana faaliyet gösteren şirket, kısa sayılabilcek bir süre önce akvaryum pazarına girdi. Endüstriyel boyutlardan “küçük” sayılabilecek sektöre yönelmesi biraz da kendi ürünlerini “mikro” boyutlarda “onurlandırmak” istemesi. Bu canlı hayata olan saygısından kaynaklanıyor. Fiyat listesinde yer alan linkleri tıkladığınızda “büyüklük” konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

Bugün akvaryum ölçeklerinde “pazar” yaratan birçok şirkete hammadde sağlaması anlaşılır bir durum. Kolay anlaşılmayacak olan ise, dünya üzerinde saf ve canlı bakteri kültürü satabilen neredeyse tek firma. Bu yüzden sözgelimi, son kullanım tarihi çok yakın olmasına karşılık her akvaryumda kullanılması amacıyla canlı bakteri ithalatını da gerçekleştirmekten kaçınmadık.

Gerçek bakteri dünyası pek de bugüne kadar kullandıklarımıza benzemiyor. Bunu kullanım kılavuzlarında yer alan yönergelerde göreceksiniz.

Biliyoruz, kimi ürünlerde 2 kimilerinde 4 gün Protein Skimmer kullanmamanız isteniyor. Hepimiz için alışması zor bir dünya…

Bu kadar kimyasal üreten ve metropol su arıtmalarına yönelik çalışan bu “dev” firmadan “tuz” ithal etmeden olmazdı. Başka bir boyut. Bilmiyor olabilirsiniz, bugün sektörde satılan tuzların büyük bölümü ya toprak altı/üstü ve tarih öncesi deniz katmanlarınlarından ya da deniz suyunun desalinasyonu sonucu elde edilen tuzun zenginleştirilmesiyle elde ediliyor. Peki doğrudan kimyasal üreticisi Fritz nasıl tuz yapıyor?

Bu anlamda carbon ve kimyasalları doğrudan ilk elden almak açıkçası bambaşka bir duygu.

Aşağıda açıklaması verilen tüm ürünleri çalkalamadan kullanmayınız. Tümünü çocukların erişemeyeceği serin ve kuru ve güneş almayan yerlerde saklayınız.

Yeni bir dünyaya hazır mısınız?


1- Fritzyme Complete: Tatlı ve Tuzlu su için. 236 ml 9.085 litre su için. Tam spektrum su hazırlayıcı olup hızla ammonia (NH4+), Klor ve Kloraminleri sudan alır. Daha önemlisi sudaki nitrit (NO2) ve nitrat’ı (NO3) arındırır (detox). Nitrojen döngüsünü başlatır ve işletir. Mercan akvaryumaları için uygundur ve diğer benzerleri gibi pH üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Her 190 litre akvaryum suyuna 1 kapak/5 ml kullanılır. En iyi sonucu elde etmek için çeşme suyu kullanılacaksa veya daha doğrusu RO su kulanılıyorsa suyu akvaryuma koymadan eklenir. Yüksek miktarda klor, amonyum, nitrit veya nitrat içeren akvaryumlarda kullanım sonrası bir sülfür (çürük yumurta) kokusu gelmesi olağan karşılanır ve bu koku kısa zaman içinde kaybolur. Bazı nadir durumlarda sudaki oksijen seviyesi düşebilir, bu yüzden suyun iyi havalandırılmasına dikkat edilir. Kesinlikle doz aşımı yapmayın! Bu ürün Nessler tipi amonia test kitlerini ve Winkler tipi oksijen testlerinin kesinliğini etkileyebilir. Saliclayte ammonia tesleri kullanmanız tavsiye edilir. Hiçbir şekilde benzerleri gibi Protein Skimmer üzerlerinde aşırı köpüklenmeye neden olmaz, taşma yapmaz.

2- Ammonia Remover: Tatlı ve tuzlu için. 236 ml 1.816 litre su için. Özelde ammonia gidermek üzere hazırlanan bir su düzenleyici. Klor ve kloramini de giderir. Akvaryum balıklarının başlıca ölüm nedeni ammonium çürüyen bitkiler, algler, balık atıkları ve tüketilmeyen yemler sayesinde oluşur ve olağannüstü zehirli bir gazdır. Yeni akvaryum kurulumlarında, kurulu akvaryumlara yeni balık veya canlı eklendiğinde, elektrik veya mekanik aksaklık nedeniyle fitrasyon aksadığında, herhangi bir nedenle ilaç kullanıldığında, su koşullarında herhangi bir ani değişiklik olduğunda zehirli ammonia düzeyleri oluşur. Ammonia Remover hiçbir şekilde oksijen düzeyini düşürmez, pH üzerinde hiçbir rol oyanamaz. Doz aşımının da hiçbir tehlikesi yoktur, 3 kat fazla doz kullanılabilir: 1 kapak/5 ml 38 litre su için kullanılır.

3- Fritz Clarifier: Su berraklaştırıcı. Tatlı ve Tuzlu su için. 236 ml 1.876 litre su için. Süratle bulanık, puslu ve rengi bozuk suyu berraklaştırır. Rengi bozuk su fazla yemleme, biyolojik patlamalar, kumdaki tozlanma ve fitrasyon sayesinde sudan alınamayan ve suda yüzen askıdaki minik parçacıklar nedeniyle oluşur. Fritz Clarifier bu mikroskobik parçacıkları birleştirerek (topaklandırarak) ya filtrasyon ile ya da dibe çökerterek ortamdan alır ve suyu hızla berraklaştırır. Fritz Clarifier diğer benzerleri gibi suyun biyolojik filtrasyon yapısını, pH ve diğer önemli parametreleri hiçbir şekilde etkilemez. Fosfat içermez. Bu nedenle mercan tanklarında, balık akvaryumlarında kullanılabilir. Gelecekte tekrarlayabilecek bulanıklıkları etkilemez. 38 litre suya 1 kapak/5 ml kullanılır. Su hızla berraklaşacaktır. Gerek görüldüğünde 6 saat sonra aynı doz tekrarlanabilir. Filtrasyon kapasitesini gözle görülür biçimde arttırır.

4- Fritz Algae Clean Out: Tatlı ve Tuzlu su için. 118 ml 5.371 litre su için. Hızlı etkili. Her çeşit Alg gelişimini durdurur. Yeşil suyu temizler, ipliksi algleri kontrol eder. Bu ürün cildinize temas ettiğinde bol suyla yıkayınız. İnsanlar ve evcil hayvanlar için zararlıdır! Her çeşit kabuklu canlı (snail, shrimp, conch, vs) ve midye ve mürekkep balığı gibi kabuklu ama yumuşak hayvanlar üzerinde hiçbir öldürücü etkisi yok!! Kullanmadan önce akvaryumunuzdaki algleri temizleyin. Yüksek sıcaklıklarda organik atıkların yok edilmesi daha hızlı olacağından 24 - 25 santigrat derece üzerinde kullanılmaması gerekir. Ölü alglerin sudan alınması gerekir. Geri dönüş pompasının hemen yanına dozlanır ve algler kontrol altına alınana dek her 3 günde 1 doz tekrarlanır. Havalandırma (Protein Skimmer) sürekli ve kaliteli olarak sürdürülür. Olağan alg kontrolu için haftada 1 kullanılır. Her 38 litreye 6 damla.


---Üzerinde yer alan açıklama:
“Her çeşit kabuklu canlı (snail, shrimp, conch, vs) ve midye ve mürekkep balığı gibi kabuklu ama yumuşak hayvanlar üzerinde öldürcü etkisi vardır. “
HAYIR ! YOKTUR!! Gerek Fritz yetkilileriyle yapılan görüşmelerde gerekse en az 3 tankta yapılan ve 1.5 yıldır süren çalışmalarda ürün hiçbir şekilde hiçbir canlı üzerinde “öldürücü” veya strese neden olan bir etkisi yok. Çekinmeden kullanabilirsiniz! Her çeşit algi 3er gün aralıklı dozlar ile yok edebilirsiniz… En az 2 tankta ise alg gelişimini veya oluşumunu tümüyle engellemek adına haftalık olarak düzenli dozlanıyor.